Psykedelisk terapi


Psykedelisk terapi är en okonventionell metod, som jag tror på och sett fungerar i praktiken.
Dock självklart i kontrollerade former med en erfaren terapeut, coach, shaman etc.

Historia
Sedan antika tider har shamaner och medicinmän använt psykedelier som ett sätt att få tillgång till andevärlden. De växer naturligt i vissa svampar, kaktusar, blad och rötter av olika växter.

Under 50- och 60-talet genomförde forskare omfattande forskning för att upptäcka huruvida psykedeliska substanser har några medicinska ändamål eller inte. Studierna upphörde efter 70-talet på grund av förbudet men på senaste år har forskningen återupptagits.
För närvarande finns det flera stora forskningsinstitut runt om i världen, bland annat Johns Hopkins, NYU och Imperial College London samt organisationer som MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies) som utforskar psykedelernas terapeutiska potential för att kunna återinföra de in i den medicinska världen. Nuvarande fallstudier visar att dessa mediciner kan användas för att behandla missbruk och alkoholism, depression och ångest.

Psykedelisk terapi är fortfarande olagligt i Sverige, men tack vare insatser från organisationer som Nätverket för psykedelisk vetenskap är psykedelier på väg att inom några år bli godkända receptbelagda läkemedel.
Generellt sett, om du vill hitta psykedelisk behandling måste du resa utanför Sverige till platser så som Holland, Portugal, Peru och Brasilien. En enkel Google-sökning avslöjar direkt dussintals psykoterapeutiska center runt om i världen.

Påverkan
Måste poängteras att psykedeliska substanser är inte beroendeframkallande och nästintill omöjliga att missbruka då upplevelsen i sig mättar ganska ordentligt och länge. ”Ruset” av t.ex. svamp varar i ungefär 4-5 timmar, men det man får ut av den magiska svampen kan vara en hel livstid.

Du skulle behöva äta 5% av din kroppsvikt i magiska svampar för att fysiskt överdosera på dem, så det är näst intill omöjligt. Å andra sidan går det mycket väl att psykologiskt överdosera och kanske få en ”bad tripp” som blir jobbig och överväldigande, så det är viktigt att man inte tar en för stor dos.

Effekten
Det är väldigt svårt att beskriva det man upplever, men kort förklarat blir man mer kopplad med naturen och sitt sanna jag. Man ser allting från ett helikopters-perspektiv och problem som annars är stora i ens liv ses som små och obetydliga. Man reflekterar istället över större frågor på ett sätt man annars inte brukar, så som vår existens och universums sanna natur, ens plats och syfte på jorden, samt djupa insikter i hur man kan leva ett mer positivt och meningsfullt liv.

Inverkan i parterapi?
I ett parförhållande finns det alltid två typer av kärlek. En är kärleken som vi kallar den bindande kärleken – denna kärlekstyp är skapad av det du har upplevt och gått igenom – er speciella historia som ett par. Den bindande kärleken ligger väldigt djupt rotad inom dig. Om man har barn är barnen en del av den bindande kärleken – som kopplar ihop ett par för evigt. Den bindande kärleken är bestående – även när din partner glömmer att gå ut med soporna, skriker på dig eller även om denne bedrar dig.

Sen har vi också den andra kärlekstypen, den vi kallar för den vardagliga kärleken. Det är vardagskärleken som är inblandad i vår vardagliga liv, när vi tjafsar över vardagsbestyren, relationerna med andra i vår omgivning, när vi stör oss på något vår partner gör, när vi blir arga på varandra och sen blir sams igen. Denna kärlekstyp är mycket skiftande. Det kan leda en in i hat, i stora bråk, och i värsta fall i att man tappar känslorna för varandra.

När man som par tillsammans går på en psykedelisk terapi-session, hittar man allt som oftast tillbaka till den där djupa bindande kärlek. Man får en bättre förståelse för varandra och alla vardagsgnabb som lett till stora bråk blir betydelselösa och små.

Det är inte så att alla svampinspirerade upptäckter stärker förhållandet. Eftersom svampen konfronterar dig med dina innersta känslor, attityder och önskningar kan det också bli så att man kommer fram till verkligheten att ena partnern vill fortsätta relationen men den andre inte. För den som vill fortsätta relationen är konfrontationen av denna verklighet smärtsam men samtidigt gör substansen en mer medveten över hur vi människor fungerar, och fyller dig av förståelse och acceptans. Man förstår att ens partner inte gör så med flit för att såra en utan bara kommit fram till att dennes känslor inte längre är där för att relationen ska kunna fortlöpa. Man accepterar att sånt är livet. I den djupa bindande kärleken vill man alltid sin partners lycka. I underfund med detta blir då separationen enklare, man kan skiljas på ett mer respekt- och kärleksfullt sätt.

Min bok om psykedelierna
Jag har skrivit en bok om psykedlierna. Klicka nedan för att utforska vidare.